پیشنهاد پارسینه
پس از تجربه موفق منطقه۱۳ در خیابان پیروزی در دستور کار قرار گرفت:
پس از اجرای موفقیت آمیز طرح ساماندهی بساط فروشان خیابان پیروزی و کسب رضایتمندی شهروندان ، این طرح در محدوده بازارچه شهرستانی اجرایی شد.
۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۹
۰

 

اجرای طرح ساماندهی بازارچه شهرستانی پس از 30 سال

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 ، با توجه به وضعیت نا بسامان بازارچه شهرستانی و نارضایتی مردمی ، با تدبیر و برنامه ریزی شهردارمنطقه 13 ، جلسات مختلفی با نهادهای مختلف برگزار و ساماندهی کامل این بازارچه پس از 30 سال در دستور کار این منطقه قرار گرفت.
بازدید مشترک رحمان زاده ، شهردار منطقه به همراه بنی حسینی سرپرست دادسرای ناحیه هشت، تعزیرات شهر تهران، سرکلانتر یازدهم، روسای کلانتری 106 و 128تهران نو ، رئیس بازرسی اصناف، رئیس حراست برق استان تهران، نمایندگان ادارت بهداشت ، دامپزشکی ، رئیس اصناف از بازارچه شهرستانی بازدید کردند.

اجرای طرح ساماندهی بازارچه شهرستانی پس از 30 سال


در این بازدید ، سه واحد متخلف صنفی پلمپ و با دستور دادستانی ،یک واحد انبار متخلف تخریب شد.
مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه در حاشیه بازدید از بازارچه شهرستانی و مشارکت این منطقه در طرح ساماندهی بازارچه شهرستانی گفت: این طرح به درخواست اهالی محل و شهروندان با آماده باش نیرو های اجرایی در زمینه های مختلف حذف زوائد ، پاکسازی مستمر، رفع سد معبر و امور مربوط به شهر سازی و معماری در دست اجراست و به صورت مستمر ادامه می یابد.

اجرای طرح ساماندهی بازارچه شهرستانی پس از 30 سال


وی با اشاره به برنامه ریزی این منطقه برای رسیدگی به وضعیت بازارچه افزود: طی هماهنگی به عمل آمده و برگزاری جلسات مختلف، شهرداری امور مربوط به شهر از قبیل نظافت، بهداشت محیطی و ... در این محدوده انجام می دهد.

 

اجرای طرح ساماندهی بازارچه شهرستانی پس از 30 سال


شهردار منطقه ادامه داد : با هماهنگی اداره تعزیرات استان تهران، سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت، ادارات بهداشت و برق، یک کار تیمی در حال انجام است تا در قالب طرح ساماندهی نسبت به بهبود بخشیدن به وضعیت معابر بازارچه و جمع آوری سد معابر اقدامات مورد نیاز انجام شود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو