مجازات ازدواج سفید در ایران چیست؟

مجازات ازدواج سفید در ایران چیست؟

ازدواج سفید، نوعی ازدواج است که در آن زوجین، بدون قبول تعهدات شرعی و قانونی که در سند ازدواج است و بدون ثبت رسمی ازدواج خود، اقدام به تشکیل زندگی مشترک و رابطه زناشویی می‌کنند.
۷ هزار نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران هستند
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران:

۷ هزار نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران هستند

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران ۷ هزار نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران هستند گفت: حدود ۵ هزار فرزند کمتر از ۱۸ سال هم تحت حمایت شهرداری هستند و حدود هزار ۵۰۰ شغل در مراکز کوثر ایجاد شده است و ۶۰۰ نفر نیز در قالب مشاغل خانگی مشغول همکاری با شهرداری هستند.
آخرین اخبار
بیمه ملت جدید
بانک ملت
لشکر 77
بانک صادرات
بانک ملی
بانک رفاه
بیمه سامان
ساینا
سام سرویس
سجام
سداد
به پرداخت
رزمایش مواسات
تماشاخونه
نذورات حرم عبدالعظیم
پاسارگاد