آگهی مناقصه عمومی

 شرکت توسعه منابع انرژی توان

     شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد کاغذ پلیت (Cotton Paper) مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شرکت های واجد شرایط تدارک نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و تحویل پاکت های مربوط به مناقصه برابر روش زیر اقدام نمایند.
آگهی نوبت اول برای سرمایه گذاری واحداث بندر صیادی دلوار
سازمان شیلات ایران

آگهی نوبت اول برای سرمایه گذاری واحداث بندر صیادی دلوار

سازمان شيلات ايران در نظر دارد احداث بندر صيادي دلوار در فاصله 5/2 کیلومتری از بخش شهرستان تنگستان واقع در استان بوشهر را با برآورد 242 ميليارد تومان به متقاضيان و سرمايه گذاران بخش غير دولتي و خصوصي از طريق BOT واگذار نمايد، مشخصات بندر به قرار زير است:
داغ
آخرین اخبار
شهرداری مشهد
بانک ملی
samservic
بانک ملت
بانک صادرات
بانک رفاه
سام سرویس
سجام
سداد
به پرداخت