پلنگ آلمانی نسل جدید تانک ها

پلنگ آلمانی نسل جدید تانک ها

پنتر اولین در نوع خود است، یک مفهوم کاملاً جدید از MBT که توسط فناوری دیروز محدود نشده است. پنتر یا همان پلنگ با تکیه بر برخی از آخرین فناوری‌ها، از ابتدا برای ارائه آن طراحی شد.
داغ
آخرین اخبار