۹۸ کشور در این نشست با اتهام های واهی آمریکا و کانادا علیه ایران همراهی نکردند و به قطعنامه حقوق بشری علیه ایران رای ندادند.
۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۴
۰
قطعنامه حقوق بشری ضد ایران با ۸۳ رای موافق در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر با ۸۳ رای موافق و ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

۹۸ کشور در این نشست با اتهام های واهی آمریکا و کانادا علیه ایران همراهی نکردند و به قطعنامه حقوق بشری علیه ایران رای ندادند.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار