اگرچه میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نسبت به دور قبل قریب به پنج میلیون نفر بیشتر شده است اما با توجه به افزایش ۱۰.۵ درصدی واجدین شرایط رای دادن از سال ۹۲ تا ۹۶، درصد مشارکت مردم در این دو انتخابات روی ۷۳ درصد ثابت مانده است.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۱
۰
در انتخابات رياست جمهوري يازدهم  ۳۶۷۰۴۱۵۶ نفر شرکت کرده بودند اما اين رقم در سال جاري در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم به ۴۱ میلیون ۲۲۰ هزار و ۱۳۱ راي افزايش يافت که گوياي رشد ۱۰.۹ درصدي شرکت کنندگان در انتخابات است.

در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری که در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد، تعداد واجدین شرایط رای دادن ۵۰ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ نفر بود. اما تعداد واجدین شرایط رای دادن در انتخابات ۲۹ اردیبهشت امسال را ۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزارو ۲۳۴ نفر بود.

در نمودار زير شاهد افت و خيزهاي مشارکت در ۱۲ دوره انتخابات رياست جمهوري باشيد:
 
میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ثابت ماند 
پــنــجــره
آخرین اخبار