یکی از اساتید دانشگاه سنت اندروز انگلیس به طور تصادفی موفق به شناسایی قدیمی‌ترین جدول تناوبی جهان شد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۹
۰
یکی از اساتید دانشگاه سنت اندروز انگلیس به طور تصادفی و در جریان نظافت دانشکده شیمی این دانشگاه موفق به شناسایی یک جدول چاپ شده عناصر تناوبی شیمیایی شد که مربوط به سال ۱۸۸۵ است.

به گفته دکتر آلن آتکین جدول یادشده به خوبی نشان دهنده سطح دانش بشر در حوزه علم شیمی در اواخر قرن نوزدهم میلادی است.

تلاش برای طراحی جدول تناوبی عناصر شیمیایی از اواخر قرن هجدهم میلادی آغاز شد، اما این کار تا حدود ۷۰ سال بعد ناتمام ماند تا اینکه سرانجام در سال ۱۸۶۹ میلادی دیمیتری مندلیوف توانست جدول مذکور را بر مبنای عناصر شیمیایی که تا آن زمان شناسایی شده بودند، طراحی کند.
 
رونمایی از قدیمی‌ترین جدول تناوبی جهان در انگلیس

این جدول چاپ شده فاقد تاریخ است، اما محققان بر مبنای عناصر موجود در آن توانستند سال دقیق طراحی و چاپ این جدول را برآورد کنند.

با توجه به اینکه در این جدول دو عنصر گالیوم و اسکاندیم که در سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۸۷۹ کشف شده اند، وجود دارد، ولی خبری از عنصر ژرمانیوم که در سال ۱۸۸۶ کشف شد، نیست، می‌توان نتیجه گرفت که جدول تناوبی عناصر شیمیایی مذکور مربوط به سال ۱۸۸۵ است.

بر روی این جدول عبارت Verlag v. Lenoir & Forster, Wien درج شده که نشان می‌دهد این جدول در وین اتریش چاپ شده است.

این جدول کاغذی در زمان کشف در وضعیتی بسیار شکننده و نامطلوب قرار داشت و با صرف وقت و تلاش گسترده بازسازی شد.
یکی از اساتید دانشگاه سنت اندروز انگلیس به طور تصادفی موفق به شناسایی قدیمی‌ترین جدول تناوبی جهان شد.
یکی از اساتید دانشگاه سنت اندروز انگلیس به طور تصادفی و در جریان نظافت دانشکده شیمی این دانشگاه موفق به شناسایی یک جدول چاپ شده عناصر تناوبی شیمیایی شد که مربوط به سال ۱۸۸۵ است.

به گفته دکتر آلن آتکین جدول یادشده به خوبی نشان دهنده سطح دانش بشر در حوزه علم شیمی در اواخر قرن نوزدهم میلادی است.

تلاش برای طراحی جدول تناوبی عناصر شیمیایی از اواخر قرن هجدهم میلادی آغاز شد، اما این کار تا حدود ۷۰ سال بعد ناتمام ماند تا اینکه سرانجام در سال ۱۸۶۹ میلادی دیمیتری مندلیوف توانست جدول مذکور را بر مبنای عناصر شیمیایی که تا آن زمان شناسایی شده بودند، طراحی کند.
 
رونمایی از قدیمی‌ترین جدول تناوبی جهان در انگلیس

این جدول چاپ شده فاقد تاریخ است، اما محققان بر مبنای عناصر موجود در آن توانستند سال دقیق طراحی و چاپ این جدول را برآورد کنند.

با توجه به اینکه در این جدول دو عنصر گالیوم و اسکاندیم که در سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۸۷۹ کشف شده اند، وجود دارد، ولی خبری از عنصر ژرمانیوم که در سال ۱۸۸۶ کشف شد، نیست، می‌توان نتیجه گرفت که جدول تناوبی عناصر شیمیایی مذکور مربوط به سال ۱۸۸۵ است.

بر روی این جدول عبارت Verlag v. Lenoir & Forster, Wien درج شده که نشان می‌دهد این جدول در وین اتریش چاپ شده است.

این جدول کاغذی در زمان کشف در وضعیتی بسیار شکننده و نامطلوب قرار داشت و با صرف وقت و تلاش گسترده بازسازی شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید