پارسینه: پارسینه: ۱۵ عکس ظریف و مینیمال از دریاچه بایکال و زیبایی های این دریاچه بزرگ در روسیه را ببینید.
۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۴
۰
دختری روی یخ های دریاچه بایکال
دختری روی یخ های دریاچه بایکال
اولین مسابقه قایق سواری در دریاچه بایکال
اولین مسابقه قایق سواری در دریاچه بایکال
دریاچه بایکال در منطقه آلخون
دریاچه بایکال در منطقه آلخون
نمایی از دریاچه بایکال در سال ۱۹۸۸
نمایی از دریاچه بایکال در سال ۱۹۸۸
توریست ها در دریاچه بایکال
توریست ها در دریاچه بایکال
شکاف روی یخ دریاچه بایکال
شکاف روی یخ دریاچه بایکال
دریاچه بایکال در زمستان
دریاچه بایکال در زمستان
عکاسی در ساحل بایکال
عکاسی در ساحل بایکال
قایق زرد در دریاچه بایکال
قایق زرد در دریاچه بایکال
حباب های یخ زده در دریاچه بایکال
حباب های یخ زده در دریاچه بایکال
هرم یخی در دریاچه بایکال
هرم یخی در دریاچه بایکال
مردی در حال ماهیگیری در دریاچه بایکال
مردی در حال ماهیگیری در دریاچه بایکال
دریاچه یخ زده بایکال
دریاچه یخ زده بایکال
بایکال زمستانی
بایکال زمستانی
نمایی از دریاچه بایکال
نمایی از دریاچه بایکال
منبع: Sputniknews
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید