اگر می‌خواهید همه نامه‌های الکترونیکی خود را با یک حساب مجزا ادغام کنید، یا می‌خواهید پیام‌های خود را به شخص دیگری بفرستید، می‌توانید از ارسال خودکار ایمیل استفاده کنید.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰
۰

اگر اتفاقی بیفتد که دیگر از سرویس قبلی خود استفاده نکنید، می‌توانید به راحتی حساب‌های جیمیل و یاهو را ادغام کنید. شما می‌توانید به صورت خودکار ایمیل را از حساب یاهو خود به یک حساب جیمیل یا هر سرویس ایمیل دیگری ارسال کنید.

اگر می‌خواهید همه نامه‌های الکترونیکی خود را با یک حساب مجزا ادغام کنید، یا می‌خواهید پیام‌های خود را به شخص دیگری بفرستید، می‌توانید از ارسال خودکار ایمیل استفاده کنید.

نحوه ارسال پیام‌های یاهو به جیمیل

_یاهو میل را در پنجره مرورگر باز کنید و بر روی نماد Gear در سمت راست بالای صفحه، در زیر نماد Home کلیک کنید. اگر پنجره مرورگر به اندازه کافی گسترده باشد، چرخ دنده با عنوان "تنظیمات" شناخته می‌شود.

_ روی "تنظیمات بیشتر" کلیک کنید.

_ در قسمت سمت چپ، روی "صندوق‌های پستی" کلیک کنید.

_ در "لیست صندوق پستی"، روی حساب ایمیل یاهو که می‌خواهید ارسال کنید، کلیک کنید.

_ در بخش Forwarding، آدرس ایمیل را که می‌خواهید ایمیل یاهو خود را ارسال کنید وارد کنید، و سپس بر روی "تأیید" کلیک کنید.

_ به حساب کاربری که نامه الکترونیکی خود را ارسال می‌کنید بروید. باید یک ایمیل جدید از یاهو ببینید که از شما می‌خواهد تأیید کنید که می‌خواهید ایمیل خود را از آنجا ارسال کنید، تأیید کنید. این مانع از آن می‌شود که هر کسی ایمیل را به صورت مشکوک یا تصادفی به یک حساب کاربری که پیام‌ها را نمی‌خواهد هدایت کند.

_ با بازگشت به همان منوی یاهو ایمیل و کلیک روی "حذف" می‌توانید ارسال ایمیل را لغو کنید.

منبع: انتخاب
اگر می‌خواهید همه نامه‌های الکترونیکی خود را با یک حساب مجزا ادغام کنید، یا می‌خواهید پیام‌های خود را به شخص دیگری بفرستید، می‌توانید از ارسال خودکار ایمیل استفاده کنید.

اگر اتفاقی بیفتد که دیگر از سرویس قبلی خود استفاده نکنید، می‌توانید به راحتی حساب‌های جیمیل و یاهو را ادغام کنید. شما می‌توانید به صورت خودکار ایمیل را از حساب یاهو خود به یک حساب جیمیل یا هر سرویس ایمیل دیگری ارسال کنید.

اگر می‌خواهید همه نامه‌های الکترونیکی خود را با یک حساب مجزا ادغام کنید، یا می‌خواهید پیام‌های خود را به شخص دیگری بفرستید، می‌توانید از ارسال خودکار ایمیل استفاده کنید.

نحوه ارسال پیام‌های یاهو به جیمیل

_یاهو میل را در پنجره مرورگر باز کنید و بر روی نماد Gear در سمت راست بالای صفحه، در زیر نماد Home کلیک کنید. اگر پنجره مرورگر به اندازه کافی گسترده باشد، چرخ دنده با عنوان "تنظیمات" شناخته می‌شود.

_ روی "تنظیمات بیشتر" کلیک کنید.

_ در قسمت سمت چپ، روی "صندوق‌های پستی" کلیک کنید.

_ در "لیست صندوق پستی"، روی حساب ایمیل یاهو که می‌خواهید ارسال کنید، کلیک کنید.

_ در بخش Forwarding، آدرس ایمیل را که می‌خواهید ایمیل یاهو خود را ارسال کنید وارد کنید، و سپس بر روی "تأیید" کلیک کنید.

_ به حساب کاربری که نامه الکترونیکی خود را ارسال می‌کنید بروید. باید یک ایمیل جدید از یاهو ببینید که از شما می‌خواهد تأیید کنید که می‌خواهید ایمیل خود را از آنجا ارسال کنید، تأیید کنید. این مانع از آن می‌شود که هر کسی ایمیل را به صورت مشکوک یا تصادفی به یک حساب کاربری که پیام‌ها را نمی‌خواهد هدایت کند.

_ با بازگشت به همان منوی یاهو ایمیل و کلیک روی "حذف" می‌توانید ارسال ایمیل را لغو کنید.

منبع: انتخاب
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید