فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: شاخص مدت زمان حضور افراد، میزان تراکم و فضای محیط می‌تواند خطر انتقال ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
۰
علیرضا زالی، با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجباری شدن استفاده از ماسک در تجمعات، اظهار داشت: در کلانشهر تهران مراکز تجمع متناسب با تردد‌ها و حضور فیزیکی افراد قابلیت تعریف دارد.

وی با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع کرونا درناوگان حمل و نقل عمومی، افزود: مشخصا بیشترین بخش تجمعی در شهر تهران مربوط مترو و به طور کلی ناوگان حمل و نقل عمومی می‌شود.

زالی، مراکز خرید، فروشگاه‌های بزرگ، ادارات و مراکزی که فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی انجام می‌دهند را از دیگر مراکز پرتردد و پرتجمع تهران دانست و خاطرنشان کرد: به طور کلی شاخص مدت زمان حضور افراد، میزان تراکم و فضای محیط می‌تواند خطر انتقال ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه طبق آخرین مطالعات جهانی استفاده از ماسک می‌تواند به شکل قابل توجهی از انتقال کرونا بکاهد، گفت: آمار بیانگر این مطلب است که استفاده از ماسک می‌تواند حتی در عدد مولد پایه که شاخص رصد وضعیت اپیدمی در جامعه است اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه تجمع چه تعداد از افراد کلونی جمعیتی تلقی می‌شوند، توضیح داد: در این باره هنوز اجماع جهانی وجود ندارد، در برخی کشور‌ها بر اساس شیوه نامه عدد ۳، برخی ۵ و در برخی کشور‌ها این عدد به سقف ۲۰ نفر نیز می‌رسد.

زالی با بیان اینکه در کشور ما با کمک از اساتید همه گیر شناسی می‌توانیم به عدد پایه استاندارد تجمعی دست یابیم تاکید کرد: این عدد درمورد فضا‌هایی که شرایط مواج دارند، تجمعات خطر آفرین حدود ۲۰ نفر است. البته، در برخی کشور‌ها با توجه به شرایط بحرانی این عدد به صورت سختگیرانه‌تر اعمال می‌شود و به عدد سه نفر نیز می‌رسد.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: شاخص مدت زمان حضور افراد، میزان تراکم و فضای محیط می‌تواند خطر انتقال ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.
علیرضا زالی، با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجباری شدن استفاده از ماسک در تجمعات، اظهار داشت: در کلانشهر تهران مراکز تجمع متناسب با تردد‌ها و حضور فیزیکی افراد قابلیت تعریف دارد.

وی با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع کرونا درناوگان حمل و نقل عمومی، افزود: مشخصا بیشترین بخش تجمعی در شهر تهران مربوط مترو و به طور کلی ناوگان حمل و نقل عمومی می‌شود.

زالی، مراکز خرید، فروشگاه‌های بزرگ، ادارات و مراکزی که فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی انجام می‌دهند را از دیگر مراکز پرتردد و پرتجمع تهران دانست و خاطرنشان کرد: به طور کلی شاخص مدت زمان حضور افراد، میزان تراکم و فضای محیط می‌تواند خطر انتقال ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه طبق آخرین مطالعات جهانی استفاده از ماسک می‌تواند به شکل قابل توجهی از انتقال کرونا بکاهد، گفت: آمار بیانگر این مطلب است که استفاده از ماسک می‌تواند حتی در عدد مولد پایه که شاخص رصد وضعیت اپیدمی در جامعه است اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه تجمع چه تعداد از افراد کلونی جمعیتی تلقی می‌شوند، توضیح داد: در این باره هنوز اجماع جهانی وجود ندارد، در برخی کشور‌ها بر اساس شیوه نامه عدد ۳، برخی ۵ و در برخی کشور‌ها این عدد به سقف ۲۰ نفر نیز می‌رسد.

زالی با بیان اینکه در کشور ما با کمک از اساتید همه گیر شناسی می‌توانیم به عدد پایه استاندارد تجمعی دست یابیم تاکید کرد: این عدد درمورد فضا‌هایی که شرایط مواج دارند، تجمعات خطر آفرین حدود ۲۰ نفر است. البته، در برخی کشور‌ها با توجه به شرایط بحرانی این عدد به صورت سختگیرانه‌تر اعمال می‌شود و به عدد سه نفر نیز می‌رسد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}