چند سارق برای اینکه چهره شان شناسایی نشود از یک روش بسیار عجیب استفاده کردند.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰
۰

سارقان و جنایتکاران که راهی یک پروند سرقت و یا جنایی می‌شوند ترجیح می‌دهند چهره خود را پنهان کنند تا شناسایی نشوند که سارقان ویرجینیای آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نبودند.

این دو سارق برای سرقت از یک فروشگاه، تصمیم گرفتند کلاه‌های عجیبی را روی سر خود بگذارند تا شناسایی نشوند. آن‌ها هندوانه‌ای را انتخاب کردند و محتویاتش را بیرون آوردند و با ایجاد دو سوراخ برای دیدن، پوسته را روی سرشان گذاشتند.

البته بنا براین گزارش پوسته‌های هندوانه هیچ کمکی به سارقان نکرد، زیرا خیلی زود توسط پلیس دستگیر شدند، اما تصاویر آن‌ها در حال سرقت با کلاه‌های هندوانه‌ای در شبکه‌های مجازی منتشر شد و باعث خنده کاربران گردید.

راهکار عجیب سارق برای شناسایی نشدن
 
راهکار عجیب سارق برای شناسایی نشدن
 
راهکار عجیب سارق برای شناسایی نشدن
 
چند سارق برای اینکه چهره شان شناسایی نشود از یک روش بسیار عجیب استفاده کردند.

سارقان و جنایتکاران که راهی یک پروند سرقت و یا جنایی می‌شوند ترجیح می‌دهند چهره خود را پنهان کنند تا شناسایی نشوند که سارقان ویرجینیای آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نبودند.

این دو سارق برای سرقت از یک فروشگاه، تصمیم گرفتند کلاه‌های عجیبی را روی سر خود بگذارند تا شناسایی نشوند. آن‌ها هندوانه‌ای را انتخاب کردند و محتویاتش را بیرون آوردند و با ایجاد دو سوراخ برای دیدن، پوسته را روی سرشان گذاشتند.

البته بنا براین گزارش پوسته‌های هندوانه هیچ کمکی به سارقان نکرد، زیرا خیلی زود توسط پلیس دستگیر شدند، اما تصاویر آن‌ها در حال سرقت با کلاه‌های هندوانه‌ای در شبکه‌های مجازی منتشر شد و باعث خنده کاربران گردید.

راهکار عجیب سارق برای شناسایی نشدن
 
راهکار عجیب سارق برای شناسایی نشدن
 
راهکار عجیب سارق برای شناسایی نشدن
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}