رئیس جمهوری عراق بر ضرورت هماهنگی مشترک میان کشورش و جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه برق و آب و گسترش همکاری دوجانبه تاکید کرد.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۴
۰

رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، برهم صالح در این دیدار بر ضرورت هماهنگی مشترک میان ایران و عراق به ویژه در بخش‌های برق و آب تاکید کرد.

صالح همچنین بر اهمیت تشریک مساعی میان همگان برای مقابله با اوضاع پیچیده‌ای که منطقه شاهد آن است در راستای تحقق امنیت و ثبات برای ملت‌ها تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، در این دیدار راه‌های تقویت روابط میان دو کشور در تمام زمینه‌ها در راستای خدمت به منافع متقابل و مشترک بررسی شد.

اردکانیان هم بار دیگر بر آمادگی ایران برای ادامه همکاری و حمایت از عراق در تمام زمینه‌ها و تمایل جدی برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی و گسترش شبکه برق و تبادل تجارب تاکید کرد.

رئیس جمهوری عراق بر ضرورت هماهنگی مشترک میان کشورش و جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه برق و آب و گسترش همکاری دوجانبه تاکید کرد.

رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، برهم صالح در این دیدار بر ضرورت هماهنگی مشترک میان ایران و عراق به ویژه در بخش‌های برق و آب تاکید کرد.

صالح همچنین بر اهمیت تشریک مساعی میان همگان برای مقابله با اوضاع پیچیده‌ای که منطقه شاهد آن است در راستای تحقق امنیت و ثبات برای ملت‌ها تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، در این دیدار راه‌های تقویت روابط میان دو کشور در تمام زمینه‌ها در راستای خدمت به منافع متقابل و مشترک بررسی شد.

اردکانیان هم بار دیگر بر آمادگی ایران برای ادامه همکاری و حمایت از عراق در تمام زمینه‌ها و تمایل جدی برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی و گسترش شبکه برق و تبادل تجارب تاکید کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}