نماینده مجلس دهم و منتخب تبریز در مجلس یازدهم در گفتگو با «پارسینه»:
منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم تاکید دارد که رونق اقتصادی به همراه زیرمجموعه‌های آن اعم از حمایت از کالای ایرانی و تحقق جهش تولید مطالبات حقیقی مردم است که مجلس یازدهم باید در اولویت کاری خود قرار دهد.
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۸
۰
به گزارش پارسینه؛ محمدحسین فرهنگی، منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم و نماینده مجلس دهم در گفتگو با «پارسینه» حوزه اقتصاد و بهبود معیشت مردم را اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم توصیف و تصریح کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی که در سال‌های اخیر در اثر تحریم و برخی سوء‌مدیریت‌های داخلی در کشور ایجاد شده‌است، همه مسوولان کشور در مجلس و خارج از مجلس باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت مردم قرار دهند.»
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس دهم، حوزه اقتصادی را اولویت مجلس یازدهم توصیف و تصریح کرد: «رونق اقتصادی به همراه زیرمجموعه‌های آن اعم از حمایت از کالای ایرانی و تحقق جهش تولید، مطالبات حقیقی مردم است که مجلس یازدهم باید در اولویت کاری خود قرار دهد.»
او ادامه داد: «این که رهبر انقلاب سال جاری را «جهش تولید» نام‌گذاری کرده‌اند در راستای همین جنس از دغدغه‌ها است بنابراین مجلس یازدهم نیز باید ریل‌گذاری اقتصادی را بر مبنای الزامات برای جهش تولید مدنظر قرار دهد.»
منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم با تاکید بر این که مجلس یازدهم باید وضعیت اقتصادی را به سطح وضعیت نظامی کشور برساند، تصریح کرد: «مساله مهمی که مجلس یازدهم باید در راستای تحقق جهش تولید مدنظر قرار دهد، مبارزه با فساد اقتصادی و برخورد با دلالی برای قطع وابستگی به خارج در زمینه مواد اولیه است.»
او تاکید کرد: «مبارزه با تحریم‌های ظالمانه نیازمند تدوین رویکرد‌های اقتصادی و فرهنگی توامان است و مجلس یازدهم باید این موضوع را مدنظر قرار دهد که بدون برنامه ریزی فرهنگی نمی‌توان وابستگی‌های اقتصادی را به خارج از کشور قطع کرد.»
فرهنگی با تاکید بر این که زمان زیادی از مجلس در ادوار مختلف به خاطر بحث‌های سیاسی بی‌فایده گرفته می‌شود، گفت: «مجلس یازدهم این مهم را مدنظر قرار دهد که مردم از دعوای جناح‌های سیاسی در کشور خسته هستند و برای آن‌ها رفع تبعیض‌ها و مبارزه با فساد در هر سطحی، فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا مهم است؛ بنابراین انتظار می‌رود مجلس یازدهم با تمرکز بر ریل‌گذاری اقتصادی که رهبرانقلاب در یک دهه گذشته در قالب شعار سال آن‌ها را تبیین نموده‌اند، دستورکار خود را اولویت‌بندی کند.»
منبع: پارسینه
نماینده مجلس دهم و منتخب تبریز در مجلس یازدهم در گفتگو با «پارسینه»:
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۸
منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم تاکید دارد که رونق اقتصادی به همراه زیرمجموعه‌های آن اعم از حمایت از کالای ایرانی و تحقق جهش تولید مطالبات حقیقی مردم است که مجلس یازدهم باید در اولویت کاری خود قرار دهد.
به گزارش پارسینه؛ محمدحسین فرهنگی، منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم و نماینده مجلس دهم در گفتگو با «پارسینه» حوزه اقتصاد و بهبود معیشت مردم را اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم توصیف و تصریح کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی که در سال‌های اخیر در اثر تحریم و برخی سوء‌مدیریت‌های داخلی در کشور ایجاد شده‌است، همه مسوولان کشور در مجلس و خارج از مجلس باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت مردم قرار دهند.»
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس دهم، حوزه اقتصادی را اولویت مجلس یازدهم توصیف و تصریح کرد: «رونق اقتصادی به همراه زیرمجموعه‌های آن اعم از حمایت از کالای ایرانی و تحقق جهش تولید، مطالبات حقیقی مردم است که مجلس یازدهم باید در اولویت کاری خود قرار دهد.»
او ادامه داد: «این که رهبر انقلاب سال جاری را «جهش تولید» نام‌گذاری کرده‌اند در راستای همین جنس از دغدغه‌ها است بنابراین مجلس یازدهم نیز باید ریل‌گذاری اقتصادی را بر مبنای الزامات برای جهش تولید مدنظر قرار دهد.»
منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم با تاکید بر این که مجلس یازدهم باید وضعیت اقتصادی را به سطح وضعیت نظامی کشور برساند، تصریح کرد: «مساله مهمی که مجلس یازدهم باید در راستای تحقق جهش تولید مدنظر قرار دهد، مبارزه با فساد اقتصادی و برخورد با دلالی برای قطع وابستگی به خارج در زمینه مواد اولیه است.»
او تاکید کرد: «مبارزه با تحریم‌های ظالمانه نیازمند تدوین رویکرد‌های اقتصادی و فرهنگی توامان است و مجلس یازدهم باید این موضوع را مدنظر قرار دهد که بدون برنامه ریزی فرهنگی نمی‌توان وابستگی‌های اقتصادی را به خارج از کشور قطع کرد.»
فرهنگی با تاکید بر این که زمان زیادی از مجلس در ادوار مختلف به خاطر بحث‌های سیاسی بی‌فایده گرفته می‌شود، گفت: «مجلس یازدهم این مهم را مدنظر قرار دهد که مردم از دعوای جناح‌های سیاسی در کشور خسته هستند و برای آن‌ها رفع تبعیض‌ها و مبارزه با فساد در هر سطحی، فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا مهم است؛ بنابراین انتظار می‌رود مجلس یازدهم با تمرکز بر ریل‌گذاری اقتصادی که رهبرانقلاب در یک دهه گذشته در قالب شعار سال آن‌ها را تبیین نموده‌اند، دستورکار خود را اولویت‌بندی کند.»
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}