سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه دیپلمات‌های آمریکایی از دیرباز به کودتا، تسلیح تروریست ها، دامن زدن به آتش خشونت‌های فرقه ای، حمایت از کارتل‌های مواد مخدر و دیگر امور مشغول بوده اند، شغل جدید آن‌ها را تروریسم پزشکی خواند.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۲
۱

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز (شنبه) در صفحه توئیترش و در واکنش به ادعا‌های بی پایه و اساس وزیر خارجه آمریکا درباره دیپلمات‌های ایرانی نوشت: «واقعیت غیرقابل خدشه: دیپلمات‌های آمریکایی از دیرباز به این امور اشتغال داشته اند: کودتاها، تسلیح تروریست ها، دامن زدن به آتش خشونت‌های فرقه ای، حمایت از کارتل‌های مواد مخدر، زورگویی به دولت‌ها و شرکت ها، جاسوسی از حتی متحدان آمریکا، مغازله با دیکتاتورها، سلاخ‌ها و تروریست‌ها و غیره.»

وی افزود: «اما پامپئو (آقای سی. آی.‌ای (CIA) یا همان وزیر امور نفرت) و اربابان وی این «شغل» را به درجه کاملا جدیدی ارتقاء داده اند: تروریسم پزشکی. به همین دلیل است که وجدان پامپئو آن قدر سرشار از احساس شرم است که وی به ناچار به این فرافکنی‌های روانی متوسل می‌شود.»

گفتنی است پامپئو اخیرا در اظهاراتی بی پایه و اساس، دیپلمات‌های ایرانی را به دخالت در یک ترور در ترکیه متهم کرده و آن‌ها را عوامل ترور در ترور‌ها و بمبگذاری در اروپا خوانده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه دیپلمات‌های آمریکایی از دیرباز به کودتا، تسلیح تروریست ها، دامن زدن به آتش خشونت‌های فرقه ای، حمایت از کارتل‌های مواد مخدر و دیگر امور مشغول بوده اند، شغل جدید آن‌ها را تروریسم پزشکی خواند.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز (شنبه) در صفحه توئیترش و در واکنش به ادعا‌های بی پایه و اساس وزیر خارجه آمریکا درباره دیپلمات‌های ایرانی نوشت: «واقعیت غیرقابل خدشه: دیپلمات‌های آمریکایی از دیرباز به این امور اشتغال داشته اند: کودتاها، تسلیح تروریست ها، دامن زدن به آتش خشونت‌های فرقه ای، حمایت از کارتل‌های مواد مخدر، زورگویی به دولت‌ها و شرکت ها، جاسوسی از حتی متحدان آمریکا، مغازله با دیکتاتورها، سلاخ‌ها و تروریست‌ها و غیره.»

وی افزود: «اما پامپئو (آقای سی. آی.‌ای (CIA) یا همان وزیر امور نفرت) و اربابان وی این «شغل» را به درجه کاملا جدیدی ارتقاء داده اند: تروریسم پزشکی. به همین دلیل است که وجدان پامپئو آن قدر سرشار از احساس شرم است که وی به ناچار به این فرافکنی‌های روانی متوسل می‌شود.»

گفتنی است پامپئو اخیرا در اظهاراتی بی پایه و اساس، دیپلمات‌های ایرانی را به دخالت در یک ترور در ترکیه متهم کرده و آن‌ها را عوامل ترور در ترور‌ها و بمبگذاری در اروپا خوانده است.

بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
توهم !!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید