پیشنهاد پارسینه
تیراندازی در بیمارستانی در شمال شرقی جمهوری چک شش کشته برجای گذاشت.
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۵
۰
منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو