نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد ، نشست ورشو را یک گردهمایی ضد ایران دانست و گفت: این اقدام بر صلح و امنیت منطقه اثری مخرب دارد.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۶
۰

واسیلی نبنزیا این مطلب را مطرح کرد و افزود: ما در این کنفرانس شرکت نخواهیم کرد. در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل هم در این باره صحبت کرده ام و بسیار روشن است که هدف این گردهمایی چیست.

وی در این نشست که با موضوع خاورمیانه و مساله فلسطین برگزار شد، اظهار کرد: از برخی هیات های دیپلماتیک شنیدم که برای حضور درنشست ورشو مجبور شده اند.

نماینده فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد با طرح این سوال که چرا تنها یک کشور به این نشست دعوت نشده است، ادامه داد: ایران یکی از مهم ترین و بزرگترین کشور در منطقه است. این کنفرانس بر رویکرد یکجانبه تمرکز دارد.

نبنزیا تاکید کرد معماری واقعی امنیتی برای منطقه بدون حل مساله فلسطین امکان پذیر نیست و این موضوع باید جدی ترین اولویت سیاسی کشورهای منطقه باشد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم دستیابی به این واقعیت تنها در رویکرد چندجانبه گرایی و همکاری بین المللی میسر می شود.

نشست ضدایرانی به میزبانی آمریکا در ورشو (لهستان) با عنوان «صلح و امنیت در خاورمیانه» طی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار می شود.

نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد ، نشست ورشو را یک گردهمایی ضد ایران دانست و گفت: این اقدام بر صلح و امنیت منطقه اثری مخرب دارد.

واسیلی نبنزیا این مطلب را مطرح کرد و افزود: ما در این کنفرانس شرکت نخواهیم کرد. در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل هم در این باره صحبت کرده ام و بسیار روشن است که هدف این گردهمایی چیست.

وی در این نشست که با موضوع خاورمیانه و مساله فلسطین برگزار شد، اظهار کرد: از برخی هیات های دیپلماتیک شنیدم که برای حضور درنشست ورشو مجبور شده اند.

نماینده فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد با طرح این سوال که چرا تنها یک کشور به این نشست دعوت نشده است، ادامه داد: ایران یکی از مهم ترین و بزرگترین کشور در منطقه است. این کنفرانس بر رویکرد یکجانبه تمرکز دارد.

نبنزیا تاکید کرد معماری واقعی امنیتی برای منطقه بدون حل مساله فلسطین امکان پذیر نیست و این موضوع باید جدی ترین اولویت سیاسی کشورهای منطقه باشد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم دستیابی به این واقعیت تنها در رویکرد چندجانبه گرایی و همکاری بین المللی میسر می شود.

نشست ضدایرانی به میزبانی آمریکا در ورشو (لهستان) با عنوان «صلح و امنیت در خاورمیانه» طی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار می شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}