نام حمید حامی برای چندمین بار متوالی در شبكه های مجازی مورد سو استفاده قرار گرفت.
۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۵
۰
در شبكه‌های اجتماعی وقتی نام هنرمندی را جستجو می‌كنید صفحات مختلفی باز می‌شود كه اكثر این صفحات اعتبار نداشته و توسط هواداران آن هنرمند به دو شكل مجاز و غیرمجاز استفاده می‌شوند، زمانی كه صفحه مذكور فقط به قرار دادن عكس‌ها و گفتگوهای یك سوپر استار پرداخته و رسما اعلام كند كه این صفحه توسط مدیر یا هركسی غیر از آن هنرمند اداره می‌شود حالت مجاز پیدا می‌كند اما اگر عكس این اتفاق رخ دهد و فردی سودجو با عناوین قلابی خود را در جای شخص اصلی جا بزند آن صفحه غیرمجاز تلقی شده و پیگرد قانونی دارد.

متاسفانه امروزه صفحات غیرمجاز چهره‌های بنام زیادی مورد سو استفاده اشخاص قرار می گیرد و حمید حامی هم یكی از آن دسته كسانی است كه برای چندمین بار متوالی صفحات اجتماعی‌ای با نام او مورد سو استفاده قرار گرفته است.

حامی دیروز با اعلام این خبر گفت؛  متاسفانه برای بار چندمین بار است كه این اتفاق رخ می‌دهد و شخصی با استفاده از نام من صفحه‌ای با نام (دوستان حامی) در صفحات مجازی مشغول بی اخلاقی است. این مسله طی روزهای آتی توسط پلیس فتا پیگیری شده و با شخص خاطی برخورد شدید قضایی خواهد شد.

حامی ادامه داد: از همه هوادارانم می‌خواهم از عضویت در این صفحه پرهیز كرده و آن را ریپورت و بلاك كنند.جزیات بیشتر بزودی در سایت‌های خبری ارایه خواهد شد.

نام حمید حامی برای چندمین بار متوالی در شبكه های مجازی مورد سو استفاده قرار گرفت.
در شبكه‌های اجتماعی وقتی نام هنرمندی را جستجو می‌كنید صفحات مختلفی باز می‌شود كه اكثر این صفحات اعتبار نداشته و توسط هواداران آن هنرمند به دو شكل مجاز و غیرمجاز استفاده می‌شوند، زمانی كه صفحه مذكور فقط به قرار دادن عكس‌ها و گفتگوهای یك سوپر استار پرداخته و رسما اعلام كند كه این صفحه توسط مدیر یا هركسی غیر از آن هنرمند اداره می‌شود حالت مجاز پیدا می‌كند اما اگر عكس این اتفاق رخ دهد و فردی سودجو با عناوین قلابی خود را در جای شخص اصلی جا بزند آن صفحه غیرمجاز تلقی شده و پیگرد قانونی دارد.

متاسفانه امروزه صفحات غیرمجاز چهره‌های بنام زیادی مورد سو استفاده اشخاص قرار می گیرد و حمید حامی هم یكی از آن دسته كسانی است كه برای چندمین بار متوالی صفحات اجتماعی‌ای با نام او مورد سو استفاده قرار گرفته است.

حامی دیروز با اعلام این خبر گفت؛  متاسفانه برای بار چندمین بار است كه این اتفاق رخ می‌دهد و شخصی با استفاده از نام من صفحه‌ای با نام (دوستان حامی) در صفحات مجازی مشغول بی اخلاقی است. این مسله طی روزهای آتی توسط پلیس فتا پیگیری شده و با شخص خاطی برخورد شدید قضایی خواهد شد.

حامی ادامه داد: از همه هوادارانم می‌خواهم از عضویت در این صفحه پرهیز كرده و آن را ریپورت و بلاك كنند.جزیات بیشتر بزودی در سایت‌های خبری ارایه خواهد شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید