انتقاد شدید‌اللحن روزنامه جمهوری اسلامی از دولت

پارسینه: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: خوبسـت دولتمردان لیسـتى از اقـلام مصرفـى مـردم و شـاخص‌های اقتصادی زمانى که مسئولیت را از دولت قبل تحویل گرفتنـد در تابلویـى در اتاق کارشان قرار دهند تـا ببینند چه بر سر مردم آورده‌اند.
۰۹ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۹
۰
انتقاد شدید‌اللحن روزنامه جمهوری اسلامی از دولت

روزنامه جمهوری اسلامی از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی به شدت انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه گرانی مردم را کلافه کرده از دولت خواسته ببیند چه بر سر مردم آورده است.

شـیب تند افزایـش قیمت ها در بازار ارز، سـکه، خودرو، مواد خوراکى و لـوازم خانگى مردم را کلافه کرده اسـت. چه کسى مسئول افزایش 30درصدی ایـن اقـلام در دو مـاه اخیر اسـت و مسـئولیت آن را برعهده مى گیرد؟ آیا دولتى که با شعار بهبود شرایط اقتصـادی و وضعیت معیشـتى مـردم روی کار آمد، خـود را پاسـخگو در برابر این نابسـامانى ها و ادامه شرایط تحریم و افزایش بیکاری و عم چشم‌انداز مناسب به آینده در میان جوانان مى‌داند؟!

خوبسـت دولتمردان و مدیران دولت سـیزدهم لیسـتى از اقـلام مصرفـى مـردم و شـاخص های اقتصادی زمانى که مسئولیت را از دولت قبل تحویل گرفتنـد در تابلویـى در اتاق کارشان و مقابـل دیدگان خود قرار دهند تـا ببینند عملکردشان به چه نتایجى منجر شـده و اکنون این شاخص ها روی چه ارقامى ایستاده و آنها چه بر سر مردم آورده‌اند.

ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<