گزارش پارسینه از تازه ترین بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی ؛
پارسینه: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌ها، بخشنامه مهمی به اداره کل امور مالیاتی سراسر کشور صادر کرد.
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴
۰

بخشنامه جدید سازمان مالیاتی برای نحوه اخد مالیات از باغ‌ ویلاها + جزئیات

به گزارش خبرنگار پارسینه، دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۲ توسط داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

در این بخشنامه با اشاره به دستورالعمل نحوه وصول و انجام اقدامات اجرایی مرتبط با مالیات موضوع بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: «به منظور ایجاد وحدت رویه در وصول مالیات انواع واحد‌های مسکونی در باغ ویلا‌های موضوع بند (خ) تبصره (ع) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مقرر می‌دارد:

۱- معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به ارسال پیام کوتاه به مالکان واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های مشمول مالیات که مالیات متعلق را پرداخت نکرده اند، مبنی بر پرداخت مالیات حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ دریافت پیامک، اقدام نماید.

۲- پس از انقضای مهلت، موضوع بند یک این دستور العمل، معاونت فناوری‌های مالیاتی نسبت به تولید برگ اجرایی سیستمی برای مالکانی که مالیات متعلق را پرداخت نموده اند، اقدام و مراتب را در سامانه وصول و اجرای اداره ذی ربط و درگاه خدمات الکترونیکی مودیان بار گذاری نموده و امکان اعتراض به برگ اجرایی را از طریق درگاه مذکور فراهم نماید.

٣- همزمان با بارگذاری برگ اجرایی در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی، پیامک اطلاع رسانی رویت برگ اجرایی برای مالکان واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌ها ارسال شود.

۴- مشاهده برگ اجرایی در درگاه در حکم ابلاغ برگ اجرایی به مالک تلقی می‌گردد. در صورت عدم مراجعه مالک به درگاه و عدم مشاهده برگ اجرایی ظرف مدت هفت روز کاری پس از بارگذاری، روز هشتم کاری به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می‌گردد.

۵. چنانچه مالک طى مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات متعلق را پرداخت نماید، ادارات امور مالیاتی ذیربط از طریق عملیات اجرایی موصل ساده (۲۱۸) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مالیات اقدام نمایند.

۶- ادارات امور مالیاتی موظفند با توجه به تعداد موارد ارجاع شده به وصول و اجرا، نسبت به تعیین مامور یا ماموران اجرایی مشخص برای انجام و پیگیری اقدامات اجرایی و وصول مالیات با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند؛ به نحوی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به وصول مالیات اقدام شود.

۷- در موارد اعتراض مالکان به ارزش واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌ها و یا مالیات تعیین شده با اقدامات اجرایی، مراتب در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. هیات مزبور یک مرحله‌ای بوده و رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

۸- در صورتی که مالکان مشمول، قبل از مزایده اموال توقیفی، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند، عملیات اجرایی رفع اثر می‌شود.

۹. صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های مشمول مالیات، قبل از پرداخت مالیات متعلق به امکان پذیر نمی‌باشد؛ لذا معاونت فناوری‌های مالیاتی اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.

۱۰- معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه، گواهی پرداخت مالیات واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های مشمول را از طریق سامانه مربوط صادر نماید.

۱۱- معاونت فناوری‌های مالیاتی امکان پیگیری سیستمی عملکرد ادارات امور مالیاتی در اقدامات اجرایی را فراهم و معاونت درآمد‌های مالیاتی نیز ضمن نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، موظف است گزارش آن را بصورت ماهانه در شورای معاونان ارائه نماید.»
منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2