رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد:
رئیس کل دادگستری استان البرز از آزادسازی ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های استان البرز که با ۱۰ سال اخیر برابری می‌کند، خبر داد.
۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵
۱
به گزارش پارسینه، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی را یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان بیان کرد و گفت: پس از سفر آقای رئیسی در دی ماه ۱۳۹۸ به استان البرز و تاکیداتی که در زمینه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان داشت این موضوع در دستور کار جدی دادگستری استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تغییر کاربری‌های انجام شده در استان و روند رو به فزاینده آن به منظور مقابله سریع و جدی با این پدیده ایجاد قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز برای اولین بار در کشور برنامه ریزی شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با تبیین حیطه فعالیت قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز بیان کرد: این قرارگاه پنج حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، چاه‌های غیرمجاز، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، محیط زیست و جرایم مربوط به حریم‌ها را تحت پوشش قرار داده است و ابتدا با رویکرد پیشگیرانه و سپس رویکرد مقابله‌ای اهداف را پیگیری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط استان و کوتاهی‌های انجام شده در مدت زمان کوتاه پس از تشکیل این قرارگاه موفقیت‌های بزرگی کسب کرده و توانسته ایم ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و ۱۵ هکتار از اراضی ملی را آزادسازی کنیم که مجموع این آزادسازی‌ها با اقدامات ۱۰ سال پیش از آن برابری می‌کند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان از تشدید مقابله با ویلاسازی و تغییر کاربری اراضی زراعی در استان خبر داد و گفت: با انسجام ایجاد شده در قرارگاه شاهد یکپارچه شدن تصمیمات و رصد لحظه‌ای شرایط استان هستیم که پس از حمایت‌های رئیس قوه قضائیه از اقدامات انجام شده مصوبات این قرارگاه با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد.
منبع: پارسینه
رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد:
۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵
رئیس کل دادگستری استان البرز از آزادسازی ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های استان البرز که با ۱۰ سال اخیر برابری می‌کند، خبر داد.
به گزارش پارسینه، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی را یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان بیان کرد و گفت: پس از سفر آقای رئیسی در دی ماه ۱۳۹۸ به استان البرز و تاکیداتی که در زمینه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان داشت این موضوع در دستور کار جدی دادگستری استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تغییر کاربری‌های انجام شده در استان و روند رو به فزاینده آن به منظور مقابله سریع و جدی با این پدیده ایجاد قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز برای اولین بار در کشور برنامه ریزی شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با تبیین حیطه فعالیت قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز بیان کرد: این قرارگاه پنج حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، چاه‌های غیرمجاز، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، محیط زیست و جرایم مربوط به حریم‌ها را تحت پوشش قرار داده است و ابتدا با رویکرد پیشگیرانه و سپس رویکرد مقابله‌ای اهداف را پیگیری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط استان و کوتاهی‌های انجام شده در مدت زمان کوتاه پس از تشکیل این قرارگاه موفقیت‌های بزرگی کسب کرده و توانسته ایم ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و ۱۵ هکتار از اراضی ملی را آزادسازی کنیم که مجموع این آزادسازی‌ها با اقدامات ۱۰ سال پیش از آن برابری می‌کند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان از تشدید مقابله با ویلاسازی و تغییر کاربری اراضی زراعی در استان خبر داد و گفت: با انسجام ایجاد شده در قرارگاه شاهد یکپارچه شدن تصمیمات و رصد لحظه‌ای شرایط استان هستیم که پس از حمایت‌های رئیس قوه قضائیه از اقدامات انجام شده مصوبات این قرارگاه با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد.
منبع: پارسینه
بهترین خرید
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
قوه قضائيه جمهوری اسلامی ایران
بحمدالله
کارنامه ای درخشان دارد و عامل به عدل اسلامی است
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید