امیر حاتمی وزیر دفاع گفت: امروز سه محصول تقدیم می‎شود که این محصولات بخش مهمی از ماموریت‎های دو نیروی پدافند و هوایی را پوشش خواهند داد.
۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۵
۰
امیر حاتمی وزیر دفاع گفت: امروز سه محصول تقدیم می‎شود که این محصولات بخش مهمی از ماموریت‎های دو نیروی پدافند و هوایی را پوشش خواهند داد.