در منطقه ۱۳
در راستای اجرای مدیریت سیلاب شهری و نگهداشت ولایروبی شبکه اصلی و فرعی و تاسیسات جانبی جمع آوری آبهای سطحی ، اداره مسیلها وقنوات معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه 13 از ابتدای فروردین ماه سال 99 اقدام به لایروبی و پاکسازی بیش از 19 هزار متر از مسیل ها و کانال های منطقه کرد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۵
۰

سید مهدی صالح زاده، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ با بیان اینکه این منطقه دارای چهار مسیل روباز و 7 کانال است که روزانه حجم قابل توجهی از آب های سطحی شرق تهران از آن عبور می کند گفت :با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و دستور شهردار منطقه 13 برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر ، این مسیل‌ها و کانال‌ها مرتب لایروبی شده و با توجه به اقدامات صورت گرفته ، منطقه ۱۳ یکی از مناطق بی‌دردسر در هنگام بارندگی است.

او افزود: از ابتدای فرودین ماه سال جدید ، با استفاده از عوامل کارگری ، ماشین آلات و ادوات سنگین ، بیش از 19 هزار متر از مسیل ها ی منوچهری ، جاجرود، براری و سرخه حصار و کانال پیروزی لایروبی و پاکسازی شد تا هنگام بارش ها ، کانال ها و مسیل های مذکور جهت جمع آوری و هدایت آب های سطحی و جریانات حاصل از بارندگی در سطح این منطقه با مشکل مواجه نشوند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اشاره به ضرورت مشارکت شهروندان در پاکیزه نگهداشتن محیط زیست و مسیل ها خاطر نشان کرد: پاکیزه نگهداشتن مسیل‌ها و کانال ها ،به غیرتلاش بی‌وقفه عوامل خدمات شهری، همکاری شهروندان را می‌طلبد ، چرا که هر بار پاکسازی مسیل‌ها و کانال‌ها هزینه سنگینی برای شهرداری دارد که می‌تواند صرف‌ آبادانی و زیباسازی شهر شود.

در راستای اجرای مدیریت سیلاب شهری و نگهداشت ولایروبی شبکه اصلی و فرعی و تاسیسات جانبی جمع آوری آبهای سطحی ، اداره مسیلها وقنوات معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه 13 از ابتدای فروردین ماه سال 99 اقدام به لایروبی و پاکسازی بیش از 19 هزار متر از مسیل ها و کانال های منطقه کرد.

سید مهدی صالح زاده، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ با بیان اینکه این منطقه دارای چهار مسیل روباز و 7 کانال است که روزانه حجم قابل توجهی از آب های سطحی شرق تهران از آن عبور می کند گفت :با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و دستور شهردار منطقه 13 برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر ، این مسیل‌ها و کانال‌ها مرتب لایروبی شده و با توجه به اقدامات صورت گرفته ، منطقه ۱۳ یکی از مناطق بی‌دردسر در هنگام بارندگی است.

او افزود: از ابتدای فرودین ماه سال جدید ، با استفاده از عوامل کارگری ، ماشین آلات و ادوات سنگین ، بیش از 19 هزار متر از مسیل ها ی منوچهری ، جاجرود، براری و سرخه حصار و کانال پیروزی لایروبی و پاکسازی شد تا هنگام بارش ها ، کانال ها و مسیل های مذکور جهت جمع آوری و هدایت آب های سطحی و جریانات حاصل از بارندگی در سطح این منطقه با مشکل مواجه نشوند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اشاره به ضرورت مشارکت شهروندان در پاکیزه نگهداشتن محیط زیست و مسیل ها خاطر نشان کرد: پاکیزه نگهداشتن مسیل‌ها و کانال ها ،به غیرتلاش بی‌وقفه عوامل خدمات شهری، همکاری شهروندان را می‌طلبد ، چرا که هر بار پاکسازی مسیل‌ها و کانال‌ها هزینه سنگینی برای شهرداری دارد که می‌تواند صرف‌ آبادانی و زیباسازی شهر شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}