نشست مشترک سفرای خارجی مقیم تهران، مدیران وزارت بهداشت و مسئولین دفتر سازمان جهانی بهداشت با موضوع ویروس کرونا در ساختمان امیرکبیر وزارت خارجه برگزار شد.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۲
نشست مشترک سفرای خارجی مقیم تهران، مدیران وزارت بهداشت و مسئولین دفتر سازمان جهانی بهداشت با موضوع ویروس کرونا در ساختمان امیرکبیر وزارت خارجه برگزار شد.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۲
۱
50
نظرات
ناشناس
احیانا سفرا نگفتن کرونا گرفتن مثل برخی مسولین که با لبخندی ملیح گفتن من هم کرونایی شدم
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو