ترکی در تشریح جلسه کمیسیون بهداشت؛
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: قرار بر این است که سازمان برنامه و بودجه ۵۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با ویروس کرونا به وزارت بهداشت اختصاص دهد.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: قرار بر این است که سازمان برنامه و بودجه ۵۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با ویروس کرونا به وزارت بهداشت اختصاص دهد.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲
۰

با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان درباره راهکارهای مقابله با ویروس کرونا، اظهار داشت: معاونان وزیر بهداشت و درمان در این جلسه حضور یافتند و مباحثی را پیرامون راهکارهای کنترل شیوع این ویروس مطرح کردند.

وی افزود: همچنین چند نفر از عضای کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شدند تا در جلسات ستاد مقابله با ویروس کرونا که در وزارت بهداشت و درمان برگزار می شود، حضور یابند و در جریان جزیی ترین اقدامات انجام شده برای مقابله با این ویروس قرار گیرند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین قرار است سازمان برنامه و بودجه ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص دهد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50