در پدیده‌ای کم سابقه بارش برف امروز سه شنبه شهر‌های بغداد و کربلا را سپیدپوش کرد. بارش برف در این شهر‌ها به دنبال ورود سامانه سرد دو روز گذشته به عراق آغاز شد و چهره‌ای زمستانی به بیشتر شهر‌های این کشور بخشید. شهر‌های بغداد و کربلا در اقلیم گرم و خشک قرار دارند که برف در آن‌ها به ندرت می‌بارد. بغداد ۱۲ سال پیش شاهد آخرین بارش برف بود و بارش برف امروز بغداد در ۴۰ سال گذشته بی سابقه گزارش شده است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
در پدیده‌ای کم سابقه بارش برف امروز سه شنبه شهر‌های بغداد و کربلا را سپیدپوش کرد. بارش برف در این شهر‌ها به دنبال ورود سامانه سرد دو روز گذشته به عراق آغاز شد و چهره‌ای زمستانی به بیشتر شهر‌های این کشور بخشید. شهر‌های بغداد و کربلا در اقلیم گرم و خشک قرار دارند که برف در آن‌ها به ندرت می‌بارد. بغداد ۱۲ سال پیش شاهد آخرین بارش برف بود و بارش برف امروز بغداد در ۴۰ سال گذشته بی سابقه گزارش شده است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
۲
50
نظرات
ناشناس
کمک مردمی نمی خواهید برایشان بفرستید ؟ و یا ماشین الات جهت بازگشایی جاده ها و یا افرادی که کمک کنند برف را از روی ماشین ها پاک کنند ؟
شیرین صفوی
خیر ما همه جوره به این کشور دووووست و برااااادر همساده رسیده همه جوره !!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو