فرمانده انتظامی شهریار افزود:این کودک امروز ساعت ۱۳/۳۰ در داخل مسجدحضرت ولیعصر کرشته شهریار پیداشد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۴
فرمانده انتظامی شهریار افزود:این کودک امروز ساعت ۱۳/۳۰ در داخل مسجدحضرت ولیعصر کرشته شهریار پیداشد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۴
۱

سرهنگ فرزین جوزانی فر افزود:با اشاره به حادثه کودک ربایی در نیمه دوم خرداد ۹۸ در بخش زنان و زایمان بیمارستان تامین اجتماعی شهریار گفت:: زنی با لباس پرستاری به بخش نگهداری نوزادان مراجعه و نوزاد شیر خواره ایی را می‌رباید.