دریاچه‌ی بایکال عمیق‌ترین و قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا است. این دریاچه‌ی ۲۵ میلیون ساله، در سیبری واقع شده و با رشته‌کوه احاطه شده است. بایکال یکی از زلال‌ترین دریاچه‌های دنیا است و با نام مروارید سیبری هم شناخته می‌شود.
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲
دریاچه‌ی بایکال عمیق‌ترین و قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا است. این دریاچه‌ی ۲۵ میلیون ساله، در سیبری واقع شده و با رشته‌کوه احاطه شده است. بایکال یکی از زلال‌ترین دریاچه‌های دنیا است و با نام مروارید سیبری هم شناخته می‌شود.
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲
۰

قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا +عکس

قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا +عکس

قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا +عکس

قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا +عکس

قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا +عکس

قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا +عکس

قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا +عکس

قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا +عکس

قدیمی‌ترین دریاچه‌ی دنیا +عکس

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو