رئیس‌جمهور روحانی می‌گوید باید قبول کنیم اشتباه کردیم که اعتقادی به قبول اشتباه ندارد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۵
۰

روزنامه کیهان نوشت: آقای روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت ارتباطات گفت: باید قبول کنیم که درباره فیلترینگ اشتباه کردیم.

فارغ از موضوع مدنظر آقای روحانی، این اظهارنظر وی نشان می‌دهد که هرجا اشتباه کردیم باید بپذیریم اشتباه کردیم. اما این گزاره با عملکرد دولت و شخص آقای روحانی در تناقض کامل است.
به عنوان مثال، اکنون برای عوام و خواص محرز شده که اعتماد یکطرفه به آمریکا و اروپا در قصه برجام، شتابزدگی و استقبال از توافقی نامتوازن، ناهمزمان، فاقد ضمانت، فاقد مکانیسم شکایت و به شکل «نقد- نسیه»، اشتباهی راهبردی و چند لایه بوده که خروجی آن خسارت محض است. اما آقای روحانی همچنان، برجام را برای مردم فاکتور می‌کند.
از برجام روشن‌تر و انکارناپذیرتر، عملکرد و تصمیمات اقتصادی دولت در پنج سال گذشته به ویژه یک سال اخیر است؛ از جمله حراج ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کمیاب با قیمت ۴۲۰۰ تومان، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، و رکود تورمی کم سابقه. اما دولت و شخص آقای روحانی، نه می‌پذیرند که مرتکب اشتباهات فاحش شده‌اند و نه حاضرند از مردم عذرخواهی کنند. حتی چندماه پیش آقای واعظی رئیس دفتر (سخنگوی روحانی) تصریح کرد روحانی دلیلی برای عذرخواهی نمی‌بیند. مشابه همین اشتباهات فاحش را می‌توان در عملکرد فرهنگی دولت به ویژه در عرصه فضای مجازی و آسیب‌های جدی به فرهنگ و اخلاق عمومی مشاهده کرد؛ خسارتی که از آن به عنوان افتخار یاد می‌کنند!

رئیس‌جمهور روحانی می‌گوید باید قبول کنیم اشتباه کردیم که اعتقادی به قبول اشتباه ندارد.

روزنامه کیهان نوشت: آقای روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت ارتباطات گفت: باید قبول کنیم که درباره فیلترینگ اشتباه کردیم.

فارغ از موضوع مدنظر آقای روحانی، این اظهارنظر وی نشان می‌دهد که هرجا اشتباه کردیم باید بپذیریم اشتباه کردیم. اما این گزاره با عملکرد دولت و شخص آقای روحانی در تناقض کامل است.
به عنوان مثال، اکنون برای عوام و خواص محرز شده که اعتماد یکطرفه به آمریکا و اروپا در قصه برجام، شتابزدگی و استقبال از توافقی نامتوازن، ناهمزمان، فاقد ضمانت، فاقد مکانیسم شکایت و به شکل «نقد- نسیه»، اشتباهی راهبردی و چند لایه بوده که خروجی آن خسارت محض است. اما آقای روحانی همچنان، برجام را برای مردم فاکتور می‌کند.
از برجام روشن‌تر و انکارناپذیرتر، عملکرد و تصمیمات اقتصادی دولت در پنج سال گذشته به ویژه یک سال اخیر است؛ از جمله حراج ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کمیاب با قیمت ۴۲۰۰ تومان، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، و رکود تورمی کم سابقه. اما دولت و شخص آقای روحانی، نه می‌پذیرند که مرتکب اشتباهات فاحش شده‌اند و نه حاضرند از مردم عذرخواهی کنند. حتی چندماه پیش آقای واعظی رئیس دفتر (سخنگوی روحانی) تصریح کرد روحانی دلیلی برای عذرخواهی نمی‌بیند. مشابه همین اشتباهات فاحش را می‌توان در عملکرد فرهنگی دولت به ویژه در عرصه فضای مجازی و آسیب‌های جدی به فرهنگ و اخلاق عمومی مشاهده کرد؛ خسارتی که از آن به عنوان افتخار یاد می‌کنند!

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}