سقوط تابلو راهنمای شهری در میدان قائم مشهد روی جرثقیل!+ عکس

تصویری از سقوط تابلو راهنمای شهری در میدان قائم مشهد روی جرثقیل در فضای مجازی منتشر شده است.

سقوط تابلو راهنمای شهری در میدان قائم مشهد روی جرثقیل

منبع: اخبرآنلاین