واکنش راننده اتوبوس به مسافر مسلح+ فیلم
{$sepehr_media_2095886_800_600}

 

واکنش راننده اتوبوس به مسافر مسلح را مشاهده می کنید. ‌مسافر اتوبوس در شهر شارلوت از راننده میخواهد جایی که ایستگاه نیست پیاده‌ اش کند، اما راننده میگوید توقف غیر از ایستگاه ممکن نیست! مسافر اسلحه میکشد که با واکنش راننده مواجه میشود.