تبریک فارسی نوروز توسط گوینده تلوزیون لبنان+ فیلم
{$sepehr_media_2034360_800_600}

گوینده خبر تلویزیون LBCI لبنان در ابتدای بخش خبری ‎نوروز را به فارسی تبریک گفت.