حرکت عجیب بازیگری که مجری برنامه به خاطرش عذرخواهی کرد! + فیلم
{$sepehr_media_1274185_800_600}