تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
 روابط عمومی بیمه آسیا در اطلاعیه‌ای با اشاره به افزایش معادل درصدی توانگری مالی بیمه آسیا از ۱۰۰ به ۱۰۷ درصد، اعلام کرد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره ۶۹) و براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶، سطح یک توانگری مالی سال ۱۳۹۷ بیمه آسیا (معادل ۱۰۷ درصد) را تاییدکرده است.
 
در این اطلاعیه اظهار امیدواری شده است با همدلی خانواده بزرگ بیمه آسیا، شاهد افزایش معادل درصدی توانگری مالی بیمه آسیا در سال‌های آتی و تداوم ارائه خدمات شایسته بیمه‌ای به هموطنان باشیم.