ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های خروجی مشهد

مرکز خراسان رضوی، سرهنگ هادی امیدوار افزود: حجم ترافیک در مسیر مشهد - آزادراه شهیدنیمه سنگین بودن ترافیک در جاده‌های خروجی مشهد شوشتری، مشهد - نیشابور و مشهد - تربت حیدریه نیمه سنگین گزارش شده است.

وی گفت: همچنین در مسیر مشهد - چناران ترافیک نمیه سنگین است و در سایر جاده‌های استان نیز شاهد افزایش تردد و ترافیک هستیم.

او با اشاره به وقوع سانحه رانندگی در جاده تربت حیدریه و در مسیر روستای آب باریک این شهرستان گفت: در این حادثه که دیشب رخ داد یک دستگاه خودرو پژو با عابر پیاده برخورد کرد که موجب مرگ عابر شد.

خراسان رضوی دارای ۲۰ هزار و ۴۸۳ کیلومتر جاده است که ۶ هزار و ۳۳۱ کیلومتر آن شهری و ۱۴ هزار و ۱۵۲ کیلومتر آن روستایی است.