۰۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۲
۰

شاهی که از شکم مادر هم شاه بود

پارسینه: پارسینه: معمولا بیشتر شاهان باید به سن خاصی می‌رسیدند که عهده‌دار سلطنت و پادشاهی شوند اما بعضی هم در این بین اینگونه نبوند و از بدو تولد پادشاه شدند.
شاهی که از شکم مادر هم شاه بود

به گزارش پارسینه ؛ شاپور دوم ساسانی تنها شاهی در جهان بود که قبل از تولدش شاه شد! هنگامی که پدرش درگذشت؛ مادرش آبستن بود. موبدان برای رفع نزاع بین مدعیان تاج و تخت؛ تاج را بروی شکم مادر نهادند و کودک متولد نشده را شاهنشاه ایران خواندند! این کودک که شاپور نامگذاری شد در شانزده سالگی زمام کل سلطنت را برعهده گرفت.

عکس شاپور دوم

به شاپور دوم ساسانی لقب “ذوالاکتاف” به معنی “صاحب شانه ها” داده اند. این لقب به این دلیل به شاپور دوم داده شد که پس از يورش برخی قبایل عرب به ايران، شاپور در همان شانزده سالگی پى انتقام درامد و پس از حمله، دستور داد کتف اسیران را سوراخ کنند و از آن ریسمان رد کنند!

 

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2