کنایه تند و تیز نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی به رئیسی: وقتی دنبال رای بودید از فالوور اینستاگرام می‌گفتید، اما حالا شیر اینترنت را بسته‌اید

پارسینه: نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی به رئیسی گفت: وقتی دنبال رای بودید از فالوور اینستاگرام می‌گفتید، اما حالا شیر اینترنت را بسته‌اید. راه اعتراض به عملکرد شما و دولت چیست؟ صف اعتراض را به ما نشان دهید و ساز و کاری برای اعتراض اقشار مختلف فراهم کنید.
۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۶
۲
کنایه تند و تیز نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی به رئیسی: وقتی دنبال رای بودید از فالوور اینستاگرام می‌گفتید، اما حالا شیر اینترنت را بسته‌اید

نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی به رئیسی:  وقتی دنبال رای بودید از فالوور اینستاگرام می‌گفتید، اما حالا شیر اینترنت را بسته‌اید

مشکلات با کار‌های نمایشی مثل معاونت مردمی‌سازی حل نمی‌شود.

راه اعتراض به عملکرد شما و دولت چیست؟ صف اعتراض را به ما نشان دهید و ساز و کاری برای اعتراض اقشار مختلف فراهم کنید.

 

نظرات
شیرین صفوی
انتقاد و اعتراض آری اغتشاش هرگز توهین هرگز کشتار هرگز آنارشیست طلبی هرگز اعتراض و انتقاد زیر پرچم جمهوری اسلامی آری زیر لوای اغتشاش و انشقاق هرگز مرز خود را از اغتشاش گران و بر اندازان و بیدردان جدا کنید
خلیلی
برادرم بزرگم اینستاگرام باعث مرگ که نه خودکشی خواهرم شددراین اپلیکیشن بنده دیده ام خریدوفروش سلاح وپول تقلبی واسنادهویتی برای اشخاصی که پیش برندگان تظاهرات هستندبطورقاچاقی ،بعنوان خبرنگار یاتوریستی دقت کنید اکثرا زوج یکی ایرانی ویکی خارجی همگی فقط یک بچه اونهم بعنوان گرویی نگهداشته اند که لوندهداحیانا تحمل میکندتابرودجوان عزیزبرادرم تمام مواردی که قبلا بدون استثناءازندا آقاسلطان تاآخرهمگی بدون استثناءیاقلب یامغزشوهدف قرارداده اندکسیکه درحال فیلمبرداری هست خودشه که جوون دسته گل راپرپرمیکته ماهمگی نژادبرتریم وراتخریمهارابه هبچ عنوانی تمام نمیکنندبخاطراینکه اگرپولدارباشیم ونارضایتی مردمی نباشدبرای ایجادابن چنین کارهایی که میبینی نمبتوانندشعله مشعلی زیادکنندکه مارادارندگول میزنندتفکرکن برادرم بنده الان بخاطرشلوغی منافقینی که دردستگاههای دولتی بعضاکم نیستنددرحال بیرون کردنم هستندنمیگذارندشکایتم ثبت شود حتی ولی حقوارزش خودتونوبدونید آقای رییسی هنوزریاست جمهورنشده بودنددادگاه برایشان تراشیدنددنبال نبودن مصونیت دیپلماسی برای ایشان بودنددرنظام خائنینی هستندکه برای اینکه مر م ناراضی بمانندبرنامه ریزی میکنندبنده خدادرهمین نطام دردادگاه خانواده تنهاخانه ام راباتبانی بابنگاهی که برادرش خودراقاضی حل اختلاف معرفی کرد وبنده رااینکه ازاستثتاعات دین است نمیتوانند ازشمابکیرندگول زدخواستم اجاره بدهم بروم ازآنجایی که بنده مطلع تبودم لچاینترنت هم به این راحتی ها دردسترس نبودبااینگارخانه رفت فرزندم رابناحقی گرفتنددوباربرای ملاقات وتحویل فرزندم زفتم بهرشکلی یک سرگردبنام امیری رادبرایم ایجاددردسرمیکردحتی سفارشی دربازداشتگاه تشریف آوردندکه دونفرازمامورینش بنده رابزنندهمان سرگرد گقت طوری زندان میفرستمت کسی پیدات نکنه ونتونی بیرون بیای یارفتم عدم تمکین بدهم فامیل طرفهام ریختندسرم پسرعموهاش پدرشوعمویشوخودش رییس مجتمع آقایی بنام روحانی بودندخداازایشان نگذردکه فقط بین ۵نفزازبستگانش بنده خدافقط بنده رادیدویقیه راگویاندیدشان
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2