پارسینه: مجید بهره‌مند در گفتگو با حمید معصومی نژاد از ماجرای زندگی اش و حضور ۳۰ ساله اش در ایتالیا سخن گفت.
۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰
۲
تهیه و تدوین: مجید سلطانی