پارسینه: وزیر کشور گفت: دیپلماسی شهری تجلی روابط خوب بین ملت‌ها است اینکه چگونه این روابط را عمیق‌تر کنیم، بسیار مهم است.
۱۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۴
۱

 احمد وحیدی، در مراسم افتتاح نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران افزود: در روابط بین ملت‌ها موانع زیادی درست می‌شود و وقتی ملت‌ها باهم هستند قدرت فزاینده ای دارند.

وی ادامه داد: دیپلماسی شهری تجلی روابط خوب بین ملت‌ها است اینکه چگونه این روابط را عمیق‌تر کنیم بسیار مهم است و در این تبادل اصالت‌های فرهنگی هر شهر که تجلی فرهنگ ملی کشور است می‌تواند راهنمای بسیار خوبی برای شکل‌گیری یک بلوک فرهنگی قوی باشد.

وزیر کشور افزود: بلوک کنونی بر اساس دولت‌ها است و غرب تلاش کرده تا بلوک خود و نظام نظامی را در جهان ایجاد کند اما ما به این موارد اعتقاد نداریم.

وحیدی گفت: فرهنگ‌های متعددی در دنیا وجود دارد و این فرهنگ‌ها با یکدیگر صدای واحدی می‌شوند و شهرهای خواهر خوانده تهران می‌توانند جایگاه خوبی در دیپلماسی نوین ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه تبادلات فرهنگی ارزش‌های متعددی دارد، اظهار کرد: حمل و نقل عمومی، محیط زیست، اقتصاد شهری، جلوگیری از حاشیه نشینی ارزش بسیار دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه چگونه تجربیات را به روز منتقل کنیم اهمیت بسزایی دارد، گفت: شهرها نقطه اوج تکامل انسان‌ها است و آرمان شهر به شمار می‌روند.

نظرات
ناشناس
حرف های سرکاری
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2