گوناگون
هفته ۱۱۹ همه‌گیری کرونا در کشور؛

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

پارسینه: در هفته ۱۱۹ همه‌گیری کووید۱۹ در کشور، بیماران بستری ناشی از کرونا در ۱۴ استان کشور کاهش یافته و کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی نیز در ۳۱ استان گزارش شده است.
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۳
۰
کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران
 

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۱۹ همه‌گیری در کشور نشان می‌دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور در هفته اخیر ۱۱۶۲نفر، تعداد موارد بستری جدید در کشور ۳۱۹ نفر و تعداد فوتی‌ها در هفته اخیر در کشور ۲۹ نفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

وضعیت کرونا در استان‌های کشور در هفته ۱۱۹ همه‌گیری

تهران

در استان تهران نیز در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۵۴ نفر، تعداد موارد بستری جدید در تهران در هفته اخیر ۸۵ نفر و تعداد موارد فوتی جدید هفت نفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

همچنین در استان تهران،در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان، از متوسط کشور بیشتر بوده است. 

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری افزایش و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مرگ و میر استان صفر است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ و میر صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

خراسان رضوی

روند بستری ثابت مانده و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر استان کمتر از متوسط کشور است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

قزوین

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان  بیش از متوسط کشور بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

یزد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر بوده است. 

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

بوشهر

موارد بستری و فوت استان ثابت بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر بیش از متوسط کشور بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است. 

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مرگ و میر استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

اصفهان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است. 

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

البرز

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

سمنان

روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است. 

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ و میر صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

مرکزی 

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

زنجان 

در هفته اخیر روند بستری استان افزایش و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان بیش از متوسط کشور بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر صفر بوده است. 

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

گلستان

موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

فارس

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و مورتالیتی استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش یافته و فوت استان ثابت بوده است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان بیش از متوسط کشور بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز بیماران بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز بستری صفر و فوت صفر بوده است.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بیماران بستری در ۱۴ استان کشور در هفته اخیر کاهش یافته و روند ایستا در ۱۰ استان کشور و افزایش مختصر در هفت استان کشور گزارش شده است. 

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

در عین حال کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در هفته اخیر در ۳۱ استان کشور گزارش شده است.

در این هفته افزایش بارز موارد فوت در هیچ یک از استان‌های کشور دیده نمی‌شود.

کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

انتهای پیام

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<