انهدام یک تیم تروریستی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
پارسینه: شب گذشته (۲۵خرداد) یک تیم تروریستی در شهرستان سروآباد استان کردستان توسط سپاە و نیرو‌های امنیتی مورد ضربە قرار گرفتە و تمامی اعضای آن بە درک واصل شدند.
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۲
۰
این تیم تروریستی قصد نفوذ از مرز‌های غربی بە کشور را داشتە تا در آستانە انتخابات بتواند با ایجاد ناامنی در داخل شهر‌های مناطق کُردنشین کشور بە وجود آوردە و از مشارکت حداکثری شهروندان در انتخابات جلوگیری کند.

دشمنان بە این نتیجە رسیدند کە جنگ روانی آن‌ها ناکام ماندە و لحظە بە لحظە بر موج مردمی مشارکت در انتخابات افزودە می‌شود؛ بنابراین میخواهند جهت ممانعت از مشارکت مردم در انتخابات، فضای داخلی کشور را با اعزام تیم‌های تروریستی ناامن کنند.

در این میان، هوشیاری نیرو‌های امنیتی و نظامی، اولین تیم اعزامی آن‌ها در مرز‌های غربی کشور را قبل از انجام هر نوع اقدام تروریستی، در نطفە خفە و منهدم کرد. همیشە چشمانی بیدار، نگهبان امنیت، پیشرفت و مردم‌سالاری در این کشور بودە و وجود هر متجاوزی را بە عدم تبدیل خواهد کرد.
 
 
 
منبع:نورنیوز
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2