مدرسه تلویزیونی ایران؛ برنامه‌های درسی شنبه ۱۶ اسفند

پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۵:۴۵
۰
مدرسه تلویزیونی ایران؛ برنامه‌های درسی شنبه ۱۶ اسفند

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۱۶ اسفند ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ کارگاه نو آفرینی و کارآفرینی -مشترک تمامی رشته ها - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ کارگاه گرافیک - رشته گرافیک - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا۹:۳۰ ترسیم نقشه های ساختمانی - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ نقاشی با پاستل - رشته چهره سازی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش 

ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ حجم پردازی - رشته  چهره سازی - پایه ۱۰-شاخه کاردانش 

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول                        

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی  پایه  دوم                                       

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم                          

ساعت۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی  پایه چهارم 

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم 

ساعت۱۳:۰۰ تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی- تمرین دو از درس شش پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی-تمرین های درس پنجم  پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ زبان انگلیسی - آهنگ زبان درس سه و چهار پایه نهم    

 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش معلمان - سنجش تکوینی آمیخته با تدریس فیزیک 

 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۲  -  پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید  - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۵۰ فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ تاریخ معاصر -پایه ۱۱- مشترک تمام رشته ها 

 

شبکه قرآن و معارف سیما:

ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قرآنی۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت۱۵ دین و زندگی۳ پایه دوازدهم  رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم  مقطع  اول متوسطه

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2