جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان چهارشنبه ۳ دی
پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۳ دی ۹۹ اعلام شد.
۰۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۷
۰
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز چهارشنبه ۳ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - رشته الکترونیک- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲-رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ افترافکت - پایه ۱۲- رشته تصویر سازی -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ مدل سازی پیراهن - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی و حرفه‌ای


ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ طراحی سر بند زنانه - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ادبیات فارسی-درس ۹ (نام هاو یادهادرس نصیحت امام) جلسه دوم پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ادبیات فارسی- درس ۹ (نام‌ها و یاد‌ها درس نوجوان باهوش) قسمت دوم پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ادبیات فارسی - درس ۹ راز موفقیت قسمت دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ پرورشی - طراحی مسیر تحصیلی و شغلی

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک یک - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس اقتصادپایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ علوم و معارف قرانی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2