جدول پخش مدرسه تلویزیونی یک شنبه دوم آذر در تمام مقاطع تحصیلی
پارسینه: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یک شنبه دوم آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۴
۰
، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای یک شنبه دوم آذر را مشخص کرد.

مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.
 


شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی

 

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
صورت‌های مالی پودمان ۱_ پایه ۱۲_رشته حسابداری_ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
مبحث پی دیوار_ پایه ۱۱_ رشته نقشه کشی ساختمان_ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
آشنایی با بنا‌های تاریخی_ پایه ۱۰_ رشته نقشه کشی ساختمان_ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
دوخت انواع جیب_پایه ۱۱_رشته طراحی و دوخت_شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی چهره_ پایه ۱۰_ رشته چهره سازی_ شاخه کار دانش

پایه ابتدایی


ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی_ مقدار عددی یک عبارت جبری_پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی - زاویه‌های خارجی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی - حل مسئله در هندسه پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
آموزش مجازی_ اقدام پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک ۱ - پایه ۱۰ - رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۲- پایه ۱۱ -رشته تجربی

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰

درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانیوعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸

درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰

درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی


ساعت ۱۰:۱۵

درس فلسفه ۲ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵

درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵

درس درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۱:۴۵

درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵

درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵

درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵

درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی
ساعت ۸

علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس آموزش قران سوم ابتدایی
ساعت۱۱:۳۰

درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت۱۵

اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰

پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2