برنامه درسی ۱۳ آبان دانش‌آموزان در مدرسه تلویزیونی ایران
پارسینه: برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز ۱۳ آبان از طریق مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.
۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۱
۰
برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز ۱۳ آبان از طریق مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ فصل۲ رشته حسابداری صنعتی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ شیمی پیوند‌های شیمیایی و فرمول نویسی - پایه ۱۱ -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ مبانی بنیادی تربیت بدنی -پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ اتوکد جلسه هفتم - پایه ۱۰ - رشته معماری داخلی و نقشه کشی - شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ مدلسازی پیراهن شب - پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت - شاخه کاردانش

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی - درس مواد پیرامون ما پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ علوم تجربی - درس تنظیم عصبی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی- درس به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ مهارت‌های تربیتی - سبک‌های یادگیری

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ زیست شناسی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی ۱/مثلثات و روابط مثلثاتی - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۳ -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸ درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۸:۳۰ درس ریاضی آمار۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ احکام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت ۱۵ علوم و معارف اسلامی ۲ پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلام متوسطه دوم نظری

ساعت ۱۵:۳۰ پیام‌های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2