روحانی معروف مسیحی: خدا به من گفت ترامپ انتخابات را می‌برد + فیلم
پارسینه: پا رابرتسون، از پر نفوذترین روحانیان مسیحیان انجیلی که به تلونجلیست هم معروفند (چون از طریق تلویزیون برای بسیاری از مخاطبانشان خطبه می‌خوانند) می‌گوید خدا (لرد) به او گفته است ترامپ انتخابات را میبرد، سپس آمریکا نا آرامی گسترده خواهد داشت و بعد هم شاید بازگشت مسیح و پایان جهان اتفاق بیفتد.
۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۵
۱