پارسینه: دو هواپیمای نظامی آمریکایی حین سوخت‌گیری هوایی دچار سانحه شده و یکی در زمین‌های کشاورزی و دیگری در نزدیکی شهر سالتون در کالیفرنیا سقوط کردند.
۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۶:۰۷
۰