عباس جوانمرد درگذشت
پارسینه: عباس جوانمرد نویسنده و کارگردان تئاتر درگذشت.
۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۶
۰
عباس جوانمرد (نویسنده و کارگردان تئاتر) در تورنتوی کانادا درگذشت.
 
عباس جوانمرد درگذشت
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید