اجلاس مجازی مجمع عمومی سازمان ملل متحد
پارسینه: هفتاد و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت مجازی برگزار شد.
۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷
۰
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
گروه تلویزیونی در ستاد سازمان ملل متحد در زمان ۷۵ مین اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
گروه تلویزیونی در ستاد سازمان ملل متحد در زمان ۷۵ مین اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
شی جین پینگ رهبر چین در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
شی جین پینگ رهبر چین در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
نمایندگان به ۷۵ مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل می آیند
نمایندگان به ۷۵ مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل می آیند
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
رئیس جمهور کلمبیا ایوان دوکه مارکس در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
رئیس جمهور کلمبیا ایوان دوکه مارکس در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حال سخنرانی در اجلاس مجازی سازمان ملل متحد
تابلو اطلاعات مربوط به کووید ۱۹ در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک
تابلو اطلاعات مربوط به کووید ۱۹ در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک
خبرنگار در کنار ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک
خبرنگار در کنار ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک
منبع: Sputniknews
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید