حکم شرعی نزدیکی از پشت
پارسینه: حکم نزدیکى با همسر از پشت چگونه است؟، در ادامه نظر مراجع عظام تقلید را بخوانید.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۴:۵۲
۰
کار‌هایی را که بر زن حائض حرام است را همراه با حکم نزدیکی در ایام حیض +کفاره در نوشتار قبل مطرح کرده ایم، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

نزدیکى از پشت
پرسش ۱۲۰. حکم نزدیکى با همسر از پشت چگونه است؟

همه مراجع (به جز تبریزى، سیستانى و وحید): کراهت شدید دارد.

آیه اللّه  سیستانى: اگر زن راضى باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضى نباشد، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. [۲]آیات عظام تبریزى و وحید: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. [۳]پرسش ۱۲۱. اگر مرد بخواهد با همسرش از پشت نزدیکى کند، آیا زن مى تواند تمکین نکند؟

همه مراجع: آرى، زن مى تواند به این نوع از استمتاع، تمکین نکند. [۴]غسل جنابت
پرسش ۱۴۶. در هنگام نزدیکى زن و مرد، چه موقع غسل واجب مى شود؟

همه مراجع: هرگاه به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود (گرچه منى بیرون نیاید)، هر دو جنب مى شوند وباید غسل به جا آورند. [۵]پرسش ۱۴۷. اگر مردى با زنش از پشت نزدیکى کند، بر زن نیز غسل جنابت واجب مى شود؟

همه مراجع (به جز مکارم): اگر به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود (گرچه منى بیرون نیاید)، هر دو جنب مى شوند و باید غسل به جا آورند. [۶]آیه اللّه  مکارم: اگر به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، (گرچه منى بیرون بیاید) بنابر احتیاط واجب، باید بین غسل و وضو جمع کنند. [۷]
 
[۱]. امام، و فاضل، تعلیقات على العروة، ج. ۲، النکاح، الفصل الاول، م. ۱؛ صافى، توضیح المسائل مراجع، م. ۴۵۰؛ خامنه اى، استفتاء، س. ۴۱۹؛ مکارم، تعلیقات على العروة، احکام الحیض، السابع و دفتر: بهجت.
[۲]. سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م. ۴۵۰.
[۳]. تبریزى، استفتائات، س. ۱۴۶۳ و منهاج الصالحین، ج. ۱، م. ۲۲۸ و وحید، منهاج الصالحین، ج. ۲، م. ۲۲۸.
[۴]. فاضل، جامع المسائل، ج. ۱، س. ۱۶۷۰؛ سیستانى، توضیح المسائل، م. ۴۵۰؛ خامنه اى، استفتاء، س. ۴۲۵؛ وحید، منهاج الصالحین، ج. ۲، م. ۲۲۸؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج. ۱، م. ۲۲۸؛ امام، مکارم، تعلیقات على العروة، ج. ۲، الفصل الاول، م. ۱.
[۵]. توضیح المسائل مراجع، م. ۳۴۹؛ وحید، توضیح المسائل، م. ۳۵۵؛ توضیح المسائل، م. ۳۵۰؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س. ۱۷۰.
[۶]. توضیح المسائل مراجع، م. ۳۴۹؛ توضیح المسائل، م. ۳۵۰؛ دفتر: خامنه اى.
[۷]. توضیح المسائل مراجع، م. ۳۴۹. (احکام روابط زن و شوهر، پرسمان).
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید