پارسینه: شجاع خلیل زاده توانست در دقیقه 82 دروازه التعاون را باز کند تا پرسپولیس با یک گل پیش بیفتد.
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۸
۰